Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015 - 7:06
Ποινικά
Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι απέρριψε σιγή το αίτημα αναβολής.
Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ύψος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις του άρ.8 του Ν. 1599/1986, στις οποίες δήλωνε ψευδείς διευθύνσεις κατά την διαδικασία ανανέωσης της άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου.
Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα-νόμιμη αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης.
Δεν απαιτείται βεβαίωση εάν η απόφαση είναι τελεσίδικη ή αμετάκλητη, αφού η καταδικαστική απόφαση αρκεί να είναι τελεσίδικη κατά το δίκαιο του κράτους που εξέδωσε το ένταλμα συλλήψεως και δεν απαιτείται να είναι αμετάκλητη (AΠ 1594/2007).
Η παραγραφή, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ακόμη και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συμπλήρωση αυτής, υποχρεούται να αναιρέσει την προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά παραδεκτή.
Προθεσμία-διαδικασία ασκήσεως εφέσεως κατά αποφάσεως συμβουλίου εφετών
Είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.
Δεν υπόκειται σε αναίρεση η απόφαση που εκδίδεται για την αίτηση ακύρωσης διαδικασίας, ανεξάρτητα αν το δικαστήριο απέρριψε τη σχετική αίτηση ως ανυποστήρικτη ή ως απαράδεκτη ή ως αβάσιμη.
Στην περίπτωση επανάληψης διαδικασίας, δεν αρκεί η προβολή του ισχυρισμού ότι οι καταθέσεις ήταν ψευδείς, αλλά πρέπει, η βασιμότητά του να αποδεικνύεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.