Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015 - 10:55
Η Ένωση Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδος ζήτησε παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό και την πήραν.
Ακολουθούν αναλυτικά οι καθορισμένοι στόχοι του τελευταίου τριμήνου του 2014 για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών «A» από παραδοσιακούς εισαγωγείς και από νέους εισαγωγείς κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ημερών του μήνα Οκτωβρίου του 2014 υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για τα προϊόντα καταγωγής Κίνας. Επομένως, θα πρέπει να καθοριστεί σε ποιον βαθμό μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών «A» που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή το αργότερο έως τη δέκατη τέταρτη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου του 2014.
Πανδικαστική Συγκέντρωση και Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Δέγλερη).
Στην Παγίδας ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ από την TUV HELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012.
Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή συνολικά έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τριών (6.863) τεμαχίων τσιγάρων και επτακοσίων πενήντα (750) γρ. καπνού που κατασχέθηκαν ως αντικείμενο λαθρεμπορίας.
Η φθινοπωρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, σύμφωνα με το Ν. 4177/2013 άρθρο 15 θα διαρκέσει από 1-10/11/2014.
Επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις για παραβάσεις των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.
Αλλάζουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών asulam, cyanamide, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen και propisochlor μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ. 
Πώς διενεργούνται οι τελωνειακοί έλεγχοι για τους δασμούς με βάση τα συνοδευτικά έγγραφα & παραστατικά.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.