ΣΣΕ & ΔΑ - Πίνακες Μισθοδοσίας
Όσον αφορά τα ημερομίσθια και τους όρους εργασίας των Σταφυλεργατών-τριών Ν. Ηρακλείου, καθώς και δια πάσαν απασχόληση σχέση έχουσα με τη Συσκευασία- Κοπή σταφυλιών-Φορτοεκφορτώσεις- Χαρτότριες ετικετών κ.λ.π.Εργάτες και εργάτριες άνω των 17 ετών -ΕΥΡΩ 28,00Εργάτες και εργάτριες κάτω των 17 ετών -ΕΥΡΩ 24,00ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ1. Επί των παραπάνω ημερομισθίων συνομολογήθη και συναπεδέχθη υπό των συμβαλλομένων μελών η εφαρμογή της ΑΤΑ μετά τη σημερινή ημερομηνία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.2. Τα ανωτέρω ημερομίσθια καταβάλλονται για τη νόμιμη απασχόληση 6,50 ωρών εργασίας.Δια πέραν των παραπάνω ωρών ημερήσιας απασχόλησης οι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβολή νόμιμης προσαύξησης 25%, δια δε τις Κυριακές και εξαιρέσιμους 75%,…
1) Με το παρόν πρακτικό συμφωνίας καθορίζονται οι αποδοχές και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις των οδηγών στα Τουριστικά Λεωφορεία της νήσου Ρόδου για την τουριστική περίοδο του έτους 2006, από 1 -4-06 μέχρι 31-7-06.Από 1-4-2006 έως 31-7-2006 η προσαύξηση είναι 4% και από 1-8- 2006 είναι 2%.2) Συμφωνείται ότι ο μισθός από 1-4-06 έως 31-7-06 ανέρχεται στο ποσόν των € 1305,48 το μήνα για 22 ημέρες και για 10 ώρες απασχόλησης την ημέρα, και από 1/08/2006 € 1331,59 και αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση κατά τους όρους και προϋποθέσεις των με αριθμούς 51266/75 και 38/85 αποφάσεων του…
 ΤΕΧΝΙΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ ΒΑΣ ΕΠΙΔ ΣΥΝ ΕΠΙΔ ΣΥΝ Ε[ΙΔ ΕΠΙΔΠΡΟΫ ΗΜΕ 3ΕΤΙΩΝ ΑΓ ΓΑΜ ΕΓΓ ΑΝΘΥΓ ΕΠΑΓΓ.ΕΚΠ.ΠΗΡΕ ΡΟΜΙ ΕΡΓΑΣ & ΟΑΕΔΣΙΑΣ ΣΘΙΟ 7% 10%0-1 29,72 0,00 29,72 2,97 32,69 2,08 2,971-2 30,21 0,00 30,21 3,02 33,23 2,11 3,022-3 31,11 0,00 31,11 3,11 34,22 2,18 3,113-5 31,11 1,56 32,67 3,11 35,78 2,18 3,115-6 32,65 1,63 34,28 3,27 37,55 2,29 3,276-9 32,65 3,27 35,92 3,27 39,19 2,29 3,279-12 32,65 4,90 37,55 3,27 40,82 2,29 3,3712-15 32,65 6,53 39,18 3,27 42,45 2,29 3,2715-18 32,65 8,16 40,81 3,27 44,08 2,29 3,2718-21 32,65 9,80 42,45 3,27 45,72 2,29 3,2721-24 32,65 11,43 44,08 3,27 47,35…
 ΧΡ ΒΑΣ ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ ΕΠΙΔ ΣΥΝ ΕΠΙΔ ΣΥΝ ΕΠΙΔΠΡΟΫ ΗΜΕ 3ΕΤΙΩΝ ΠΟΛΥ ΑΝΘΥΓ ΑΓ ΓΑΜ ΕΓΓ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΠΗΡΕ ΡΟΜΙ ΕΤΙΑΣ ΕΡΓΑΣ (ΑΕΙ-ΤΕΙ)ΣΙΑΣ ΣΘΙΟ 15% 10%0-3 33,00 0,00 0,00 4,95 37,95 3,30 41,25 3,303-6 33,00 1,98 0,00 4,95 39,93 3,30 43,23 3,306-9 33,00 3,63 0,00 4,95 41,58 3,30 44,88 3,309-12 33,00 5,28 0,00 4,95 43,23 3,30 46,53 3,3012-15 33,00 6,93 0,00 4,95 44,88 3,30 48,18 3,3015-18 33,00 8,58 0,00 4,95 46,53 3,30 49,83 3,3018-21 33,00 8,58 3,30 4,95 49,83 3,30 53,13 3,3021-25 33,00 8,58 6,60 4,95 53,13 3,30 56,43 3,3025-ΑΝΩ 33,00 8,58 9,90 4,95 56,43 3,30 59,73 3,30
 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΙΓΑΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΦΙΛΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ. ΒΑΣ ΕΠΙΔ ΣΥΝ ΕΠΙΔ ΣΥΝ ΕΠΙΔΠΡΟΫ ΗΜΕ 3ΕΤΙΩΝ ΑΓΑΜ ΓΑΜ ΕΓΓ ΑΝΘΥΓΠΗΡΕ ΡΟΜΙ ΕΡΓΑΣΣΙΑΣ ΣΘΙΟ 13%0-3 28,87 0,00 28,87 2,89 31,76 3,753-6 28,87 1,44 30,31 3,03 33,34 3,946-9 28,87 2,89 31,76 3,18 34,94 4,139-12 28,87 4,33 33,20 3,32 36,52 4,3212-15 28,87 5,77 34,64 3,46 38,10 4,5015-18 28,87 7,22 36,09 3,61 39,70 4,6918-21 28,87 8,66 37,53 3,75 41,28 4,8821-24 28,87 10,39 39,26 3,93 43,19 5,1024-27 28,87 12,13 41,00 4,10 45,10 5,3327-30 28,87 13,86 42,73 4,27 47,00 5,5530-33 28,87 15,59 44,46 4,45 48,91 5,7833-36 28,87 17,32 46,19 4,62 50,81 6,0036-39 28,87 19,34 48,21 4,82 53,03 6,2739-ΑΝΩ 28,87 21,08…
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣΜε αυτή τη Συλλογική Σύμβαση καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι απασχόλησης για τα μέλη του Σωματείου με τη επωνυμία της "ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΑΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΏΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΉΣ" που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ως Πτυχιούχοι Πρακτικοί μηχανικοί, Μηχανοδηγοί, Συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητές και θερμαστές σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Η σύμβαση αυτή έχει εφαρμογή αποκλειστικά για τα μέλη του συμβαλλόμενου σωματείου των εργαζομένων. Η ιδιότητα του μέλους του σωματείου αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του…
Αρθρο 1Καθορίζονται τέσσερις μισθολογικές κλίμακες στις οποίες υπάγονται:1η Κλίμακα: Διευθυντές, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Γενικοί Διευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης.2η Κλίμακα: Προϊστάμενοι/Υπεύθυνοι τμημάτων, Λογιστές, Αναλυτές/Προγραμματιστές Πληροφορικής, Σύμβουλοι Προγράμματος, Αναλυτές Έρευνας Αγοράς, Οικονομικοί Αναλυτές, Γραμματείς Διοικήσεως.3η Κλίμακα: Βοηθοί Λογιστών, Μηχανικοί Η/Υ & Διαχειριστές Συστημάτων Η/Υ, Ταμίες, Υπάλληλοι Εμπορικής Διεύθυνσης, Υπάλληλοι Δημοσίων Σχέσεων - Γραφείου Τύπου, Μεταφραστές Προγράμματος, Κειμενογράφοι, Γραμματείς, Εισπράκτορες, Υπάλληλοι Υποτιτλισμού, Επιμελητές Ροής.4η Κλίμακα: Υπάλληλοι Αρχείου, Υπάλληλοι Ταινιοθήκης, Δακτυλογράφοι, Τηλεφωνητές, Χειριστές Τηλετύπων - Η/Υ, Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Αποθηκάριοι.Οποιαδήποτε ειδικότητα πού δεν υπάγεται σαφώς στις ανωτέρω κλίμακες, θεωρείται ότι υπάγεται στην 4η Κλίμακα έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς.Ως Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές θεωρούνται αυτοί πού…
 Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΣΕ δεν υπάγονται σ’ αυτήν οι κλητήρες, φύλακες, θυρωροί, νυκτοφύλαες, οδηγοί, υπηρετικό και τεχνικό προσωπικό των εφημερίδων, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί ασφαλίζονται σε άλλο ειδικό Ταμείο κύριας ασφάλισης εκτός του ΤΣΠΕΑΘ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1ης ΚΛΙΜΑΚΑΣΧΡ ΒΑΣ ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ ΕΠΙΔ ΕΠΙΔ ΕΠΙΔ ΕΠΙΔ ΕΠΙΔ. ΘΕΣΗΣΠΡΟΫ ΜΙΣΘ ΓΑΜ ΓΙΑ 3ΕΤ 6ΕΤ 11ΕΤ ΕΠΙΣΤΗ Εμπορικού &ΠΗΡΕ ΚΑΘΕ ΙΔΙΟ ΙΔΙΟ ΙΔΙΟ ΜΟΝΙ Οικονομ ΔιευθΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙ ΕΡΓΟΔ ΕΡΓΟΔ ΕΡΓΟΔ ΚΟ Προϊστ.Λογιστ 5% 5% 10% 15% 11% 20%0-2 1053,00 105,30 52,65 0,00 0,00 0,00 115,83 210,602-3 1125,00 112,50 56,25 0,00 0,00 0,00 123,75 225,003-4 1125,00 112,50 56,25 56,25 0,00 0,00 123,75…
1. Από 1-1-20^6 τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων αποδοχών των συντακτών των ημερησίων εφημερίδων που εκδίδονται στη Μακεδονία και τη Θράκη πλην Θεσσαλονίκης όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2005 αυξάνονται κατά ποσοστό 5.8 %.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν η παράγραφος 4 της 4/83 ΠΔΔΔΘ, παράγραφος 4 & 6 της 16/81 ΠΔΔΔΘ και οι όροι των από 10/5/2000, 9/7/2001-2, 21/5/2003, 12/7/2004 και 7/6/2005 Σ.Σ. Εργασίας οι οποίες κωδικοποιούνται ως ακολούθως:Α. Οι μισθοί των συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης διαμορφώνονται ως εξής:Α. Κατά τον 1ο και 2ο χρόνο 743,80 ευρώΒ Κατά τον 3 ο και 4 ο…
Αρθρο 1Πεδίο ΕφαρμογήςΣτους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι δημοσιογράφοι - συντάκτες μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου και Νήσων, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, που είναι μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων και του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων.Αρθρο 2Βασικοί Μισθοί1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, όπως ίσχυαν την 31-12-2005 προσαυξάνονται από 1-1-2006 κατά 2,9% για τα πρώτα ,τρία μισθολογικά κλιμάκια (0-3 έτη) καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο προϋπηρεσίας 21-25 ετών και για τα μισθολογικά κλιμάκια από 4-20 έτη κατά 4%.2. Οι βασικοί μισθοί όπως θα ισχύουν την 31-8-2006 προσαυξάνονται…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.