Τετάρτη 16 Απριλίου, 2014,

  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: » Online Bank»ΟΕΝ»ΣΣΕ & ΔΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΣΕ & ΔΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αρθρο 1Πεδίο ΕφαρμογήςΜε τους όρους της σύμβασης αυτής ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λ.π. που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στα σφαγεία ολόκληρης της χώρας και στους ειδικούς χώρους, όπου εκτελούνται εργασίες σφαγής, εκδοράς. τεμαχισμού, καθαρισμού άκρων και εντέρων και λοιπές εργασίες σε...
Αρθρο 1Πεδίο ΕφαρμογήςΣτις διατάξεις της παρούσας σύμβασης υπάγονται οι αισθητικοί σύμβουλοι και των δύο φύλων, πτυχιούχοι και εμπειρικοί, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένη^' εργασίας στις επιχειρήσεις καλλυντικών όλης της χώρας.Στα πλαίσια της παρούσας ως «αισθητικός» θεωρείται ο/η εργαζόμενος/η που ασχολείται:α) με την προβολή ή πώληση εξειδικευμένων καλλυντικών προϊόντων όπως κρεμών,...
ΑΡΘΡΟ 1Πεδίο Εφαρμογής1. Στην παρούσα κλαδική Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι κλάδοι εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ολόκληρης της Χώρας.2. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά σε το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των ΑΣΟ κάθε βαθμίδας και της ΠΑΣΕΓΕΣ και των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ Συνεταιριστικών Εταιρειών (άρθρο 33, παραγρ. 2, εδάφιο...
 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ. ΒΑΣ. ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ ΕΠΙΔ ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΠΡΟΫ- ΜΙΣΘ. 3ΤΙΩΝ ΕΙΔ. ΑΓΑΜ. ΓΑΜ. ΕΓΓ. ΟΔΗΓ. ΓΑΛΑ- ΠΛΩΤΩΝΠΗΡΕ- ΣΥΝΘ. ΑΝΤΛ. ΡΙΑΣ ΜΕΣΩΝΣΙΑΣ 15% ΣΚΥΡ. 10% 7% 8%0-3 920,17 0,00 138,03 1058,20 92,02 1150,22 73,61 92,02 64,413-6 920,17 92,02 138,03 1150,22 92,02 1242,24 73,61 92,02 64,416-9 920,17 184,03 138,03...
 ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ,ΒΟΗΘΟΙ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΕΣΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ. ΒΑΣ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΠΡΟΫ- ΜΙΣΘ. ΠΟΛΥ ΑΓΑΜ. ΓΑΜ. ΕΓΓ. ΚΑΘΕ ΕΓΓ. ΕΓΓ. ΣΥΝΘ. ΥΠΕΥΘ.ΠΗΡΕ- ΕΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙ 1Π 2Π ΠΛΩΤ. ΒΑΡΔΙΑΣΣΙΑΣ 5% 12% 8%0-3 617,16 0,00 617,16 61,72 678,88 30,86 709,74 740,60 74,06 49,373-6 617,16 61,72 678,88 67,89...
 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ. ΒΑΣ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΕΠΙΓ. ΣΥΝ. ΑΠΟΦ. ΑΠΟΦ. ΑΠΟΦ.ΠΡΟΫ- ΗΜΕ- 3ΤΙΩΝ ΑΓΑΜ. ΓΑΜ. ΕΓΓ. ΓΥΜΝΑ- ΛΥ- ΕΚΠΑΙΔ..ΠΗΡΕ- ΡΟΜΙ- ΣΙΟΥ ΚΕΙΟΥ ΟΑΕΔΣΙΑΣ ΣΘΙΟ 5% 7% 10%0-3 42,28 0,00 42,28 4,23 46,51 2,11 2,96 4,233-6 42,28 2,11 44,39 4,23 48,62 2,11 2,96 4,236-9 42,28 4,23 46,51 4,23 50,74 2,11 2,96...
 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ (παρ. 7.1)ΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ. ΒΑΣ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΠΡΟΫ- ΜΙΣΘ. ΑΝΘΥ- ΑΓΑΜ. ΓΑΜΟΥ ΕΓΓ. ΥΠΕΡ- ΕΡΓΟ- ΣΥΣΚΕΥΩΝΠΗΡΕ- ΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΟ- ΔΗΓΟΥ ARGON-ARCAIRΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣ. ΔΗΓΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ0-3 680,30 136,06 816,36 68,03 884,39 21,86 43,73 1,223-6 714,32 136,06 850,38 71,43 921,81 21,86 43,73 1,226-9 748,34 136,06 884,40 74,83 959,23...
 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ. ΒΑΣ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΠΡΟΫ- ΩΡΟ- ΠΟΛΥ- ΑΓΑΜ. ΓΑΜ. ΕΓΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΠΗΡΕ- ΜΙΣΘΙΟ ΕΤΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝΣΙΑΣ MASTER ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ0-3 8,85 0,00 8,85 0,89 9,74 0,71 1,063-6 8,85 0,44 9,29 0,89 10,18 0,71 1,066-9 8,85 0,89 9,74 0,89 10,63 0,71 1,069-12 8,85 1,33 10,18 0,89 11,07 0,71 1,0612-15...
 ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ. ΒΑΣ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΫ- ΗΜΕ- ΓΑΜ. ΕΓΓ. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΡΡΙ-ΠΗΡΕ- ΡΟΜΙ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΣΗΣΣΙΑΣ ΣΘΙΟ 10% 12% 15% 20% 25% 15%0-3 30,84 3,08 33,92 3,08 3,70 4,63 6,17 7,71 4,63 ΑΠΟ 1/7/2006ΧΡ. ΒΑΣ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΫ- ΗΜΕ- ΓΑΜ. ΕΓΓ. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΡΡΙ-ΠΗΡΕ- ΡΟΜΙ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΣΗΣΣΙΑΣ...
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ, ΚΑΦΕΤΙΕΡΗΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΥΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝΑΠΟ 1/1/2006ΧΡ. ΒΑΣ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΣΥΝ. ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΠΡΟΫ- ΜΙΣΘ. 3ΕΤΙΑΣ ΑΓ. ΓΑΜ. ΕΓΓ. ΤΟΥΡ. ΤΟΥΡ. ΤΟΥΡ. ΑΝΘΥΓ. ΑΓΟΡΑΝΟ-ΠΗΡΕ- ΣΧΟΛ. ΣΧΟΛ. ΣΧΟΛ. ΕΡΓΑ- ΜΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΑΧΥΡ. ΜΕΣΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝ 6% 10% 15% 10% 15%0-3 678,10 0,00 678,10 67,81 745,91 40,69 67,81 101,72 67,81...
Σελίδα 48 από 69