Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 - 9:32
Συνταγογράφηση - Φάρμακα
Για τους ασφαλισμένους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Στρατού είναι αναγκαία η κοστολόγηση επί της χειρόγραφης συνταγής.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δίνει οδηγίες για την συνταγογράφηση, χορήγηση και τις τιμές αποζημίωσης των σκευασμάτων ειδικής διατροφής Novalac Post Discharge 350 gr, Arginine 500 & Arginine 2000.
Απάντηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων Lyrica και Prevenar.
Υπαγωγή των ψυχοτρόπων ουσιών 4-ιωδο-2,5-διμεθοξυ-Ν-(2-μεθοξυβενζυλο)φαιναιθυλαμίνη (25I-NBOMe), 3,4-διχλωρο-N- [[1-(διμεθυλαμινο) κυκλοεξυλο]μεθυλο]βενζαμίδιο (AH-7921), 3,4-μεθυλενοδιοξυπυροβαλερόνη (MDPV) και 2-(3-μεθοξυφαινυλο)-2-(αιθυλαμινο)κυκλοεξανόνη (μεθοξεταμίνη) σε μέτρα ελέγχου έως τις 2 Οκτωβρίου 2015.
Καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση της 20 Μαϊου 2014 που αναθεωρούσε και συμπλήρωνε τους καταλόγους για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Με την κατάργηση της ισχύει όπως είχε η αρχική Υπουργική Απόφαση.
Προσωρινή εκτέλεση συνταγών δια της χειρόγραφης διαδικασίας
Διευκρινίσεις για τα όρια συνταγογράφησης στα φάρμακα
Εγκρίθηκε ο νέος θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου.
Υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων εντόπισε η ΕΛ. ΑΣ στην Καρδίτσα
Διαγραφή των δραστικών ουσιών, Μεδετομιδίνη και Ατιπαμεζόλη από τις διατάξεις του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.