Πέμπτη 24 Απριλίου, 2014,

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/oenet.gr/httpdocsonline/dnetindex.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/oenet.gr/httpdocs/:/tmp/) in /var/www/vhosts/oenet.gr/httpdocs/includes/router.php on line 56
  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: » Online Bank»ΔΝΕΦ»ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΦΑΡΜΑΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012Ν. 4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/2014ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΆρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011...
Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α΄ 6) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του...
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο υπουργείο Υγείας η αναστολή του μέτρου που έθετε στους γιατρούς ως ανώτατο όριο συνταγογράφησης το 80% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης ψάχνει άλλο, ισοδύναμο μέτρο ή επαναφορά του ιδίου με νόμο. Ο...
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 3. Το...
Σχετικό: Το υπ'αριθμ.πρωτ. οικ.7670/21-2-2014 έγγραφό μας Θέτουμε υπόψη σας ότι με το ανωτέρω σχετικό η αρμοδιότητα χορήγησης συνταγολογίων στους ιατρούς για χειρόγραφη συνταγογράφηση, μεταφέρθηκε στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ διότι η διαχείρισή τους θα παραμείνει στον Οργανισμό και όχι στο ΠΕΔΥ. Σε συνέχεια των ανωτέρω σας διευκρινίζουμε ότι, κατά την Διαδικασία παραλαβής των...
Έχοντας υπόψη τα πορίσματα ελέγχων, της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, της Περιφέρειας, από τους διενεργούμενους ελέγχους των αρμοδίων επιθεωρητών της άνω Υπηρεσίας, στα υπό εξέταση φαρμακεία όλης της Περιφέρειας, επί το πλείστον Αττικής, για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» και Ν.4139/20-3-13...
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ' αριθ. 3457 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ αριθ. 64/16.01.2014), όπως αντικαταστάθηκε από την υπ' αριθ. Γ.Π./οικ 12449 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄, αρ. 256/07.02.2014). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.8 (Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας) του νόμου 4046/2012...
Αξιότιμοι κύριοι, Όπως ενημερωθήκαμε εγγράφως από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο) και προφορικά από φαρμακοποιούς που λειτούργησαν χθες φαρμακεία ασφαλείας παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ. Πιο συγκριμένα το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μετά την εισαγωγή των νέων τιμών φαρμάκων εξέδιδε ποσά συμμετοχής των ασφαλισμένων...
Έχοντας υπ' όψιν: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 113429 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3117/Β/09-12-2013). 2. Την απόφαση 433/07-01-2014 του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ 3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 12449 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 256/Β/07-02-2014). 4. Την απόφαση 5239/11-2-2014 του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη σύσταση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων...
Καταργήθηκε από την οικ.22405/12.03.2014 ΥΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005...
Σελίδα 1 από 12