Παρασκευή 25 Απριλίου, 2014,

  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: » Online Bank»ΔΝΕΦ»ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΦΑΡΜΑΚΑ

Σχετικό: Υ.Α. υπ’ αρίθμ. 29311 (ΦΕΚ 692/Β/2013). Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θετική λίστα επισυνάπτεται η συνημμένη νέα συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασμού φαρμακείων. Στην νέα συγκεντρωτική κατάσταση θα πρέπει να συμπληρώνονται ανά ημέρα τρία ποσά: Η συνολική αξία των εκτελεσμένων συνταγών εκφρασμένη με βάση την τιμή αναφοράς των σκευασμάτων. Το...
Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την Θετική Λίστα 1ον : Η εφαρμογή της θετικής λίστας με ασφαλιστική τιμή είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται  σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ασφαλιστικό σύστημα πλην της Ελλάδος. Είναι ένα μέτρο που αποζημιώνει τα φάρμακα στην βάση του θεραπευτικού όφελους του κάθε σκευάσματος σε...
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξετάζει τα ευρήματα μελέτης σχετικά με τους κινδύνους για το πάγκρεας από τη χρήση φαρμάκων που βασίζονται στο GLP-1 και τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξετάζει τα ευρήματα από μια ομάδα ανεξάρτητων ακαδημαϊκών ερευνητών που κατέδειξαν αυξημένο κίνδυνο...
Σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους που χορηγούνται αποκλειστικά από Νοσοκομεία και Ιδ. Κλινικές άνω των 60 κλινών, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1α της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α) / οικ. 13833 (ΦΕΚ 235/Β΄/07-02-2013) Υ.Α. Σχετ.:1) Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α) / οικ. 13833 (ΦΕΚ 235/Β΄/07-02-2013) Υ.Α. η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3(α) οικ. 34092...
Θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι από την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας θα παρέχει στους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα του επισυναπτόμενου πίνακα, κατόπιν απευθείας παραγγελίες από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Το Φαρμακείο Καλλιθέας δεν θα εφαρμόσει την ολοήμερη λειτουργία, μέχρι νεωτέρας και θα είναι ανοιχτό στο κοινό καθημερινά...
Ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργεί μέσω της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των οικονομικών πόρων του Οργανισμού, σε πρόσφατους ελέγχους διαπίστωσε παραβατικές συμπεριφορές από συμβεβλημένους παρόχους υγείας (φαρμακείων, ιατρών) με τον Οργανισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: 1. Από πρόσφατους ελέγχους σε δύο φαρμακεία της Καλλιθέας...
Σχετικά: Έγγραφά μας με αρ. πρωτ. 40901/1-10-2012,43499/16-10-2012,46216/5-11¬2012 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9, του Ενιαίου Κανονισμού του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β',3054/18-11-2012 Αναθεώρηση ΕΚΠΥ) επανερχόμαστε και σας επισημαίνουμε ότι, επειδή κατά τον έλεγχο συνταγών ασφαλισμένων, παρατηρήθηκαν φαινόμενα εικονικής συνταγογράφησης καθώς και επανάληψη έκδοσης ηλεκτρονικών συνταγών...
Έχοντας υπόψη τα ακόλουθα: 1. Τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), 2009. 2. Τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων EMA Guidelines CHMP/437/042005. 3. EMA/837805/2011: Questions and answers, 27 September 2012, European Medicines Agency. 4. EU Commission Directive 2012/52/EU, Official Journal of the EU, l356/65, 22.12.2012 5. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/οικ.82161  (ΦΕΚ...
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ συνεχίζοντας την προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων για παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών από τους παρόχους και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθιερώνει νέο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό έντυπο. Σε συνέχεια: α) του υπ’αρ.4314/28-1-13, με το οποίο παρασχέθηκαν οδηγίες για την διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού από τον ΕΟΠΥΥ κατ’εφαρμογή...
Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. οικ.6195/08-02-2013 έγγραφο Θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και άμεση χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους περιοχών που δε λειτουργούν Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: Α. Παραλαβή φαρμάκων από το Φαρμακείο Ρέντη - Σε κάθε Υπηρεσία που γίνεται παραλαβή φαρμάκων...
Σελίδα 3 από 12