Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015 - 18:35
Μεταφορές - Ταξί - Βαφεία - Συνεργεία Αυτοκινήτων
Σε συνέχεια της απόφασης που κοινοποιούσε τα ονόματα των δικαιούχων η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών ενημερώνει για το ποιοί μεταφορείς προσήλθαν και παρέλαβαν τις άδειες ΕΔΥΜ. Από το σύνολο των 90 αδειών έχουν χορηγηθεί οι 61. Δείτε πώς μπορεί να χορηγηθεί δεύτερο βιβλίο ΕΔΥΜ λόγω των αδιάθετων αδειών.
Για την ορθή εφαρμογή διάταξης νόμου του 2014 ο ΟΑΕΕ εξέδωσε εγκύκλιο με διευκρινίσεις και οδηγίες για το πότε απαιτείται και πώς χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα στα ΚΤΕΛ.
Πολύμηνη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο Δήμο Πειραιά για την εκτέλεση εργασιών επέκτασης του τραμ.
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή, περιοχής Δήμου Βάρης/Βούλας/Βουλιαγμένης, από 27.2.2015 έως και 7.3.2015 λόγω εργασιών κατασκευής δικτύου οπτικών ινών.
Με την παρούσα Εγκύκλιο δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με το πότε χορηγούνται άδειες και πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.
Με την παρούσα Εγκύκλιο σας ενημερώνουμε ότι οι προθεσμίες σχετικά με την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις έδρες των Περιφερειών όπου έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης αφορούν τα νέα δικαιώματα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και το δικαίωμα μετατροπής κατηγορίας κυκλοφορούντος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Με την παρούσα Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας τα ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα παντός τύπου όπως τα ΚΛΑΡΚ.
Συγκρότηση Επιτροπής που θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών».
Με απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη της Πάτρας καθορίστηκε ο τρόπος ελέγχου των φορτηγών όσον αφορά τα ζυγολόγια. Ποια ζυγολόγια γίνονται αποδεκτά, τι πρέπει να αναγράφουν.
Στον παρόντα Κανονισμό θεσπίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργική ασφάλεια εκτός των επιδόσεων του συστήματος πέδησης, στο πλαίσιο της έγκρισης και της εποπτείας της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για αυτά.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.