Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015 - 22:29
Ποινικά
Ενσυνείδητη αμέλεια, κατά την οποία προβλέπει ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσμα, πιστεύει όμως ότι θα το αποφύγει.
Όταν τα πρόσωπα, που παραστάθηκαν ως πολιτική αγωγή στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο είναι μεν τα ίδια αλλά με διαφορετική ιδιότητα από εκείνη, με την οποία είχαν παραστεί πρωτοδίκως, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.
Δεν αποκλείεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το δικαίωμα της άσκησης αιτήσεως αναίρεσης ακόμη και για εκείνα τα βουλεύματα που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 308 παρ.1 ΚΠοινΔ και αφορούν τα εγκλήματα του άρθρου 1 του Ν.1608/1950
Η αναβολή του άρθρου 59 § 1 ΚΠΔ ναι μεν είναι όρος ταυτόσημος με την αναστολή, αλλά η μη χορήγηση της ή η ανάκληση της από το δικαστήριο της ουσίας σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.
Παράσταση πολιτικής αγωγής-εντολή-ευθύνη εντολοδόχου
Μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, αιτιολογία δικαστικής απόφασης.
Αναίρεση απόφασης λόγω αντιφατικής αιτιολογίας μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού αποφάσεως.
Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος όταν δεν αναφέρεται σ' αυτό ο επιτακτικός κανόνας δικαίου.
Υπέρβαση εξουσίας του Δικαστηρίου σε περίπτωση που δεν κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης όταν η κλήτευση του κατηγορουμένου είναι μη εμπρόθεσμη.
Καθορισμός των εννοιών «ανωτέρα βία», «ανυπέρβλητο κώλυμα».

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.