Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 - 0:32

Σημαντικές ανακοινώσεις

Ποινικά
Η αναβολή του άρθρου 59 § 1 ΚΠΔ ναι μεν είναι όρος ταυτόσημος με την αναστολή, αλλά η μη χορήγηση της ή η ανάκληση της από το δικαστήριο της ουσίας σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.
Παράσταση πολιτικής αγωγής-εντολή-ευθύνη εντολοδόχου
Μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, αιτιολογία δικαστικής απόφασης.
Αναίρεση απόφασης λόγω αντιφατικής αιτιολογίας μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού αποφάσεως.
Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος όταν δεν αναφέρεται σ' αυτό ο επιτακτικός κανόνας δικαίου.
Υπέρβαση εξουσίας του Δικαστηρίου σε περίπτωση που δεν κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης όταν η κλήτευση του κατηγορουμένου είναι μη εμπρόθεσμη.
Καθορισμός των εννοιών «ανωτέρα βία», «ανυπέρβλητο κώλυμα».
Όχι η συνήθης ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά η θετική και επωφελής για την κοινωνία δράση, αποτελεί προϋπόθεση του ελαφρυντικού του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 84 του ΠΚ.
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά ορισμένο τρόπο, η με την υπόδειξη του δωροδότη ψήφιση από το δωρολήπτη εκλογέα συγκεκριμένου συνδυασμού ή υποψηφίου -"άλλες οποιεσδήποτε ωφέλειες" νοούνται παροχές υλικής ή μη φύσεως σε όφελος του δωρολήπτη, χωρίς αυτός να έχει νόμιμη αξίωση.
Συμπλήρωση τραπεζικών επιταγών, που έφεραν τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του διαχειριστή, ήταν όμως λευκές ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία τους, με τη συμφωνία ότι έπρεπε ο συμπληρώσας να συνεννοηθεί πριν τη συμπλήρωση.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.