Πέμπτη 24 Απριλίου, 2014,

  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: » Online Bank»ΟΕΝ»ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΟΑΕΔ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΟΑΕΔ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Έχοντας υπόψη κ.λπ.1. Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (Τ.Ε.Α.Χ.) συντάξεις αυξάνονται από 1.1.2005, ως ακολούθως:α) Οι συντάξεις των ιδιωτικών υπαλλήλων και ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων αυξάνονται κατά ποσοστό 4% υπολογιζόμενου επί των ποσών των συντάξεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2004.β) Η παραπάνω αύξηση...
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη κ.λπ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων συντάξεις αυξάνονται από 1.1.2005 ως εξής:· ποσοστό 7% στους συνταξιοδοτηθέντες μέχρι 31.12.1992, · ποσοστό 5% στους συνταξιοδοτηθέντες μέχρι 31.12.1996, · ποσοστό 2% στους συνταξιοδοτηθέντες μέχρι 31.12.1998,· ποσοστό 1% στους συνταξιοδοτηθέντες μέχρι...
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη κ.λπ. Εγκρίνουμε το πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου έτους 2005 σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), καθορίζουμε τις κατηγορίες των δικαιούχων, τα ποσά της επιδότησης και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις όπως παρακάτω:1. H οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται...
Σας γνωστοποιούμε ότι, οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΓ (άρθρα 90-95) του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ και είναι μέλη των Ασφαλιστικών Συνεταιριστικών πωλητών Λαϊκού Λαχείου, με την υπ΄αριθμ. 278/Συν. 22/10.3.05 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ Αθηνών κατατάχθηκαν...
Κατώτατο όριο: 2004: 419,48 ευρώ Αύξηση από 1.1.2005: 4%  Κατηγορία Σύνταξης ΒασικόΚ.Ο.Κ.Ο.με 1 παιδίΚ.Ο.με 2 παιδιά Κ.Ο.με 3 παιδιά Κ.Ο. με 4 παιδιά Αναπηρίας436,26 458,06484,24514,78545,32ΜελώνΟικογενείας 349,00 - - -   · Επισημαίνουμε ότι επειδή το ποσοστό της προσαύξησης για κάθε παιδί πέραν των 3 είναι σταθερό (7%), για να...
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους, από 1/1/93 και εφεξής, καθορίζεται για το έτος 2005 σε 4.881,26 Ευρώ, δεδομένου ότι, το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων από1/1/2005 ανέρχεται σε 4%, όπως μας γνωστοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 44986/0092/13.5.05 έγγραφό...
Σχετ.: Η αρ. 43/03 Εγκύκλιος Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων. Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, σας κοινοποιήθηκαν: α) οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160/τ. Α΄/11-7-02) περί συστάσεως ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ) και β) η κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 16 του παραπάνω άρθρου και νόμου,...
Βάσει της υπ’ αριθμ. 200295/20-04-2005 Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υλοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα: α) Πρόγραμμα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας για την απασχόληση Ατόμων με αναπηρίες, Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων και Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.β) Πρόγραμμα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,...
  1) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.Όποιος εργοδότης απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ, υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ, στο Υποκατάστημα ή...
Εισηγητής: Αν. ΜηλιόπουλοςΔικηγόροι: Ελ. Χαρίσης-Ανδρ. Παπαλαζάρου Πότε ένας πωλητής, όταν είναι και συνέταιρος στην επιχείρηση, θεωρείται ότι παρέχει εξηρτημένη εργασία και πρέπει να τηρείται η διαδικασία ασφάλισής του στο ΙΚΑ Ομόρρυθμη εταιρεία, προσέλαβε τον ενάγοντα στις 10/6/98 για να εργαστεί στο εμπορικό κατάστημα με είδη προικός, που διατηρούσε έναντι συμφωνημένων καθαρών μηνιαίων...
Σελίδα 89 από 100