Δευτέρα 21 Απριλίου, 2014,

  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: » Online Bank»ΟΕΝ»ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΟΑΕΔ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΟΑΕΔ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εισηγητής: Αν. ΜηλιόπουλοςΔικηγόροι: Ελ. Χαρίσης-Ανδρ. Παπαλαζάρου Πότε ένας πωλητής, όταν είναι και συνέταιρος στην επιχείρηση, θεωρείται ότι παρέχει εξηρτημένη εργασία και πρέπει να τηρείται η διαδικασία ασφάλισής του στο ΙΚΑ Ομόρρυθμη εταιρεία, προσέλαβε τον ενάγοντα στις 10/6/98 για να εργαστεί στο εμπορικό κατάστημα με είδη προικός, που διατηρούσε έναντι συμφωνημένων καθαρών μηνιαίων...
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΟΤΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ «ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ» Αρείου Πάγου 112/2004Εισηγητής: Λ. ΡακιντζήςΔικηγόροι: Ευ. Γωργόπουλος, Ν. Δούναβης Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου είναι άκυρη αν δεν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο ή αν είναι καταχρηστική. Σε περίπτωση ύπαρξης κανονισμού εργασίας, που προβλέπει πειθαρχικά παραπτώματα, ο εργοδότης μπορεί να απολύσει τον...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» ΑΕ«ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» της Επίκουρης Καθηγήτριας Α.Π.Θ. κας Β. Δούκα.Το βιβλίο είναι η μοναδική μονογραφία στην Ελλάδα που έχει αντικείμενο τη μερική απασχόληση και σκοπός του είναι να ερευνήσει σε βάθος και να παρουσιάσει συστηματικά το νομικό...
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Έχοντας υπόψη κ.λπ.:Αποφασίζουμε: Συγκροτούμε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ομάδα εργασίας, για την εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών», αποτελούμενη από τους παρακάτω:1. Ιωάννη Πράσινο, Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής...
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.Αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση Δώρου εορτών Πάσχα 2005 στους Εφημεριδοπώλες όλης της χώρας ως εξής:α) Για όσους έχουν μέχρι ένα (1) χρόνο ασφάλιση 794,67 ευρώ,β) Για όσους έχουν συμπληρώσει μέχρι ένα (1) χρόνο ασφάλιση και μέχρι πέντε (5) χρόνια ασφάλιση 1112,53 ευρώ,γ) Για όσους...
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.Αποφασίζουμε: 1. Τα καταβαλλόμενα από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Α.Υ.Π.Σ.) μηνιαία μερίσματα αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 4%.2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία το κατώτατο ποσό σύνταξης ορίζεται σε 40,60 ευρώ.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  ...
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.Αποφασίζουμε: 1. Τα μερίσματα που χορηγεί το Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής στους συνταξιούχους του, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31-12-2004 χρονικό διάστημα, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 4%.2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία αυξάνεται η τιμή του μεριδίου για τον υπολογισμό...
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.Αποφασίζουμε: Το προβλεπόμενο από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και την Υ.Α.Φ. 102/1480/24-12-1999 εφάπαξ βοήθημα καθορίζεται από 1-1-2005 στο 11πλάσιο του μηνιαίου βοηθήματος.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ...
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.Αποφασίζουμε: 1. Το καταβαλλόμενο από το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων μηνιαίο μέρισμα στους συνταξιούχους του, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31-12-2004 χρονικό διάστημα, αυξάνεται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 4%.2. Το προβλεπόμενο από τις καταστατικές διατάξεις του ως άνω Ταμείου και την Υ.Α. Φ.30136/4562/164/7-5-2004...
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.Αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αύξηση σε ποσοστό 25% της τακτικής μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων στο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και σε ποσοστό 25% των εφάπαξ παροχών στους μετόχους συνταξιοδοτούμενους του ιδίου Ταμείου από 1-1-2005.2. Με την απόφαση αυτή από μεν την αύξηση...
Σελίδα 89 από 100