Παρασκευή 18 Απριλίου, 2014,

  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: »ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ»Περιήγηση | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Α. Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών, Φερετροποιείων & Αποθηκών Φερέτρων
Β. Υπηρεσίες γραφείων τελετών (κηδειών)
Γ. Φορολογικά θέματα
Δ. Εργατικά θέματα (πρόσληψη, καταγγελία σύμβασης κ.ά.)
Ε. Μεταφορά σορών
ΣΤ. Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου
Ζ. Καύση νεκρών
Η. Κοιμητήρια
Θ. Κανονισμοί Λειτουργίας Νεκροταφείων

ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Υ.Α. Υιγ/Γ.Π./οικ. 96 967/2012 ΦΕΚ 2718/Β/8-10-2012 & ΦΕΚ 3007/Β/13-11-2012

Γ’ ΕΚΔΟΣΗ

Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Υγιεινολόγος - Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης.- Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Νέα Υγειονομική Διάταξη ΥΑ Υ1Γ/Γ.Π/ΟΙΚ.96967/2012 & Αγορανομική Διάταξη 7/2009 Τελευταίες Τροποποιήσεις.

Οι Ειδικές Εκδόσεις συμπληρώνονται και ανανεώνονται. Ζητήστε μας να σας στείλουμε την νέα έκδοση.

Μεταφόρτωση

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ

Α. Ίδρυση & λειτουργία Γραφείων Τελετών Φερετροποιείων και Αποθηκών Φερέτρων
Β. Υπηρεσίες γραφείων τελετών (κηδειών)
Γ. Φορολογικά θέματα
Δ. Απασχόληση προσωπικού Γραφείων Τελετών
Ε. Καύση νεκρών
ΣΤ. Κοιμητήρια

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι Ειδικές Εκδόσεις συμπληρώνονται και ανανεώνονται. Ζητήστε μας να σας στείλουμε την νέα έκδοση.

Μεταφόρτωση

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 07-2012

Οι Ειδικές Εκδόσεις συμπληρώνονται και ανανεώνονται. Ζητήστε μας να σας στείλουμε την νέα έκδοση.

Μεταφόρτωση

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΩΣ 03-2012

Οι Ειδικές Εκδόσεις συμπληρώνονται και ανανεώνονται. Ζητήστε μας να σας στείλουμε την νέα έκδοση.

Μεταφόρτωση