Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 - 22:12

Σημαντικές ανακοινώσεις

Κυριότερες Ειδήσεις

28 Νοεμβρίου 2014 Σχολιάστε πρώτοι!

Με εγκύκλιο του, το ΙΚΑ καθορίζει τον τρόπο που θα απεικονίζονται οι εισφορές του ΤΑΠΙΤ από τον Δεκέμβριο του 2013 και μετά στην ΑΠΔ.

Χρήσιμα έντυπα

Βιβλιοθηκη Εγγραφων

Ο oenet.gr σας προσφέρει χρήσιμα έντυπα του Δημοσίου για να τα προσυμπληρώσετε ώστε να κερδίσετε χρόνο όταν χρειαστεί να επισκεφτείτε δημόσια υπηρεσία.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έντυπο που χρειάζεστε, συμπληρώστε το, τυπώστε το και καταθέστε το χωρίς κόπο κερδίζοντας χρόνο.

Πατήστε το σχετικό link για να συνδεθείτε με τον αρμόδιο φορέα και να υποβάλλετε το έγγραφό σας online.

Εγγραφείτε τώρα στον Oenet.gr

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Ειδικές Εκδόσεις

Αρχείο Τευχών

Σας παρουσιάζουμε τις ειδικές εκδόσεις, με τα περιεχόμενά τους ώστε να παραγγείλετε την έντυπη έκδοση που σας ενδιαφέρει πατώντας εδώ

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας

28 Νοεμβρίου 2014 Σχολιάστε πρώτοι!

Επιχορήγηση δήμων με 1.031.805,00 ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους. Για την εξόφληση των οφειλών απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού σε κάθε δήμο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων που απορρέουν από συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου μας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατηγορία: ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού

Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών

28 Νοεμβρίου 2014 Σχολιάστε πρώτοι!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αναθεώρηση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθήνων ο οποίος έχει ως εξής:

Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Τροφίμων

28 Νοεμβρίου 2014 Σχολιάστε πρώτοι!

Με τον παρόντα Κανονισμό τροποποιείται ο Κανονισμός 408/2011 καθώς δεν προβλέπει μορφότυπο για τη διαβίβαση στατιστικών για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων οι οποίες πρέπει να διαβιβαστούν το 2015.

Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Φαρμακείων

28 Νοεμβρίου 2014 Σχολιάστε πρώτοι!

Εκδόθηκε το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων και Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης το οποίο καθορίζει τις ανώτατες τιμές πώλησης που θα ισχύουν σε όλη την Επικράτεια.

Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Πρατηρίων

13 Νοεμβρίου 2014 Σχολιάστε πρώτοι!

Διευκρινίσεις για τις απαιτήσεις του ΔΙΕΠΠΥ όσον αφορά τις σωληνώσεις βυτιοφόρων οχημάτων διανομής πετρελαίου θέρμανσης.

Ανακλήσεις Προϊόντων

28 Νοεμβρίου 2014 Σχολιάστε πρώτοι!

Ανάκληση δικύκλων σκούτερ και µοτοσικλετών µάρκας Honda λόγω ελλατωματικής αντλίας καυσίµου.

Κατηγορία: Οχήματα

Αρχείο τευχών

Αρχείο ΤευχώνΟ "Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας – Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών" έχει μακρά πορεία στον χώρο της ενημέρωσης των επαγγελματιών από την δεκαετία του 1960. Από το Αρχείο Τευχών μπορείτε να διαλέξετε και να κατεβάσετε το τεύχος που σας ενδιαφέρει πατώντας εδώ

Ευχαριστούμε

Τους φίλους συνδρομητές υπαλλήλους των Υπουργείων, του Ε.Φ.Ε.Τ., των Υγειονομικών Υπηρεσιών, των Περιφερειών και των συναφών φορέων για τις υποδείξεις τους για τη βελτίωση του oenet.gr

Τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία και τους Συλλόγους για τη συνεισφορά τους στο έργο μας και την προώθηση του στα μέλη τους

Τους ιδιώτες επαγγελματίες συνδρομητές που επέλεξαν και επιλέγουν τον oenet.gr για την ενημέρωση τους

Τις ιστοσελίδες που αναδημοσιεύουν θέματα με πηγή oenet.gr