Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 - 13:26

Κυριότερες Ειδήσεις

18 Δεκεμβρίου 2014 11:33 Σχολιάστε πρώτοι!

Ιστορικό - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής - Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης - Προστασία των δεδομένων - Συμπέρασμα

Κατηγορία: Τρόφιμα & Ποτά

Χρήσιμα έντυπα

Βιβλιοθηκη Εγγραφων

Ο oenet.gr σας προσφέρει χρήσιμα έντυπα του Δημοσίου για να τα προσυμπληρώσετε ώστε να κερδίσετε χρόνο όταν χρειαστεί να επισκεφτείτε δημόσια υπηρεσία.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έντυπο που χρειάζεστε, συμπληρώστε το, τυπώστε το και καταθέστε το χωρίς κόπο κερδίζοντας χρόνο.

Πατήστε το σχετικό link για να συνδεθείτε με τον αρμόδιο φορέα και να υποβάλλετε το έγγραφό σας online.

Εγγραφείτε τώρα στον Oenet.gr

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Ειδικές Εκδόσεις

Αρχείο Τευχών

Σας παρουσιάζουμε τις ειδικές εκδόσεις, με τα περιεχόμενά τους ώστε να παραγγείλετε την έντυπη έκδοση που σας ενδιαφέρει πατώντας εδώ

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας

18 Δεκεμβρίου 2014 12:55 Σχολιάστε πρώτοι!

Συλλογική σύμβαση εργασίας των εργατοτεχνιτων και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων, καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π. μετάλλου άλλω επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών

18 Δεκεμβρίου 2014 09:17 Σχολιάστε πρώτοι!

Προϋπόθεση για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας είναι η προηγούμενη κτήση άδειας σκοπιμότητας, η οποία χορηγείται με απόφαση του οικείου αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Υγείας Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας.

Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Τροφίμων

18 Δεκεμβρίου 2014 11:57 Σχολιάστε πρώτοι!

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η εφαρμογή του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπως ορίστηκε με νόμο του 2014.

Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Φαρμακείων

18 Δεκεμβρίου 2014 12:22 Σχολιάστε πρώτοι!

Κανόνες που ενισχύουν τη διαφάνεια στη συνεργασία φαρμακευτικών εταιρειών.

Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Πρατηρίων

10 Δεκεμβρίου 2014 13:36 Σχολιάστε πρώτοι!

Η Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κοινοποίησε σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειών της χώρας, κατάλογο με όλα τα πρατήρια που έχουν ενταχθεί στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων καυσίμων» για να προχωρήσουν στις δικές τους ενέργειες.

Ανακλήσεις Προϊόντων

16 Δεκεμβρίου 2014 18:37 Σχολιάστε πρώτοι!

Τ' ακόλουθα μοντέλα της Nissan ανακαλούνται διότι παρουσίαζουν δυσλειτουργίες στους αερόσακους τους.

Κατηγορία: Οχήματα

Αρχείο τευχών

Αρχείο ΤευχώνΟ "Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας – Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών" έχει μακρά πορεία στον χώρο της ενημέρωσης των επαγγελματιών από την δεκαετία του 1960. Από το Αρχείο Τευχών μπορείτε να διαλέξετε και να κατεβάσετε το τεύχος που σας ενδιαφέρει πατώντας εδώ

Ευχαριστούμε

Τους φίλους συνδρομητές υπαλλήλους των Υπουργείων, του Ε.Φ.Ε.Τ., των Υγειονομικών Υπηρεσιών, των Περιφερειών και των συναφών φορέων για τις υποδείξεις τους για τη βελτίωση του oenet.gr

Τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία και τους Συλλόγους για τη συνεισφορά τους στο έργο μας και την προώθηση του στα μέλη τους

Τους ιδιώτες επαγγελματίες συνδρομητές που επέλεξαν και επιλέγουν τον oenet.gr για την ενημέρωση τους

Τις ιστοσελίδες που αναδημοσιεύουν θέματα με πηγή oenet.gr